Stránka je v režime údržby

Website under maintenance

Kontakty:

Meno

Priezvisko

E-mail

Tel. číslo

Telefónna

ústredňa

+421 346 946 700

Slavomír

Londák

slavomir.londak@cep.scherdel.sk

+421 346 946 735

Peter

Vojtek

peter.vojtek@cep.scherdel.sk

+421 346 946 737

Zuzana

Bečárová

zuzana.becarova@cep.scherdel.sk

+421 346 946 728

Martin

Červenka

martin.cervenka@cep.scherdel.sk

+421 346 946 708

Radovan

Gála

radovan.gala@cep.scherdel.sk

+421 346 946 704

Lukáš

Sobin

lukas.sobin@cep.scherdel.sk

+421 346 946 734

Pavol

Jurenka

pavol.jurenka@cep.scherdel.sk

+421 346 946 759

Juraj

Michálek

pavol.jurenka@cep.scherdel.sk

+421 346 946 745

Ivana

Foltýnová

ivana.foltynova@cep.scherdel.sk

+421 346 946 710

Ivan

Sumera

ivan.sumera@cep.scherdel.sk

+421 346 946 748

Branislav

Smolíček

branislav.smolicek@cep.scherdel.sk

+421 346 946 718