Montované diely

Mechanizmy a iné komplexné montážne celky, ktoré zabezpečujú polohu alebo prenos síl, vymedzujú vôľu pre nízko hlučné spojenia v sedadlových štruktúrach a pre rôzne iné aplikácie.